2


Sự ngu xuẩn không thể được chữa trị. Sự ngu xuẩn là tội tử hình chung duy nhất; hình phạt là cái chết. Không thể kháng án, và bản án được tự động thi hành, không hề khoan thứ.

Stupidity cannot be cured. Stupidity is the only universal capital crime; the sentence is death. There is no appeal, and execution is carried out automatically and without pity.

Robert A Heinlein

 21 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Ai cũng có quyền tỏ ra ngu ngốc, nhưng một số người lạm dụng đặc quyền đó.

Everyone is entitled to be stupid, but some abuse the privilege.

Khuyết danh

 25 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Hắn có thể trông như một thằng ngu và nói như một thằng ngu, nhưng đừng để điều đó lừa bạn. Hắn thực sự là thằng ngu đấy.

He may look like an idiot and talk like an idiot but don't let that fool you. He really is an idiot.

Groucho Marx

 27 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sự sáng suốt của chúng ta đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ sự ngu ngốc.

Our wisdom comes from our experience, and our experience comes from our foolishness.

Sacha Guitry

 48 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Có lằn ranh mỏng giữa can đảm và ngu xuẩn. Thật tiếc nó không phải hàng rào.

There's a fine line between courage and foolishness. Too bad its not a fence.

Khuyết danh

 40 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.

Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

La Fontaine

 238 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Đi nhiều khiến kẻ khôn càng khôn hơn, kẻ khờ càng khờ tệ hại.

Travel makes a wise man better, and a fool worse.

Thomas Fuller

 51 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!

A fool's paradise is a wise man's hell!

Thomas Fuller

 84 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.

Edward Young

 114 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bí ẩn là sự thông thái của những kẻ ngu dốt.

Mystery is the wisdom of blockheads.

Horace Walpole

 29 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch.

It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion.

Anatole France

 33 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt.

The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool.

Anatole France

 74 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Rất khó để giải phóng những kẻ ngu xuẩn ra khỏi thứ xiềng xích mà họ tôn thờ.

It is difficult to free fools from the chains they revere.

Voltaire

 77 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

Voltaire

 89 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi chưa bao giờ cầu nguyện Chúa câu nào ngoài một câu rất ngắn: "Ôi thưa Cha, hãy biến kẻ thù của con thành nực cười." Và Chúa thực hiện nguyện vọng đó.

I have never made but one prayer to God, a very short one: "O Lord make my enemies ridiculous." And God granted it.

Voltaire

 183 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Anh ta nghĩ anh ta thông thái, ôi trời ạ! một tên ngốc!

He who thinks himself wise, O heavens! is a great fool.

Voltaire

 256 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chúng ta đều sinh ra dốt nát, nhưng phải nỗ lực lắm mới giữ nguyên được là kẻ ngu xuẩn.

We are all born ignorant, but one must work hard to remain stupid.

Benjamin Franklin

 137 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

Wise men don't need advice. Fools won't take it.

Benjamin Franklin

 68 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Kinh nghiệm là người thầy đắt đỏ, nhưng kẻ ngu ngốc sẽ không chịu học ai khác.

Experience is a dear teacher, but fools will learn at no other.

Benjamin Franklin

 46 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.

If I decide to be an idiot, then I'll be an idiot on my own accord.

Johann Sebastian Bach

 36 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Mark Twain

 371 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ ngu ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.

It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.

Mark Twain

 177 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Thiên nhiên chỉ tạo ra động vật ngu xuẩn. Xã hội mới tạo ra con người ngu xuẩn.

Nature makes only dumb animals. We owe the fools to society.

Balzac

 36 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ ngu dốt là ở chỗ thiên tài luôn có giới hạn.

The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.

Albert Einstein

 264 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên.

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.

Albert Einstein

 766 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.

Before God we are all equally wise - and equally foolish.

Albert Einstein

 258 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại.

Any fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius - and a lot of courage - to move in the opposite direction.

Albert Einstein

 394 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Con người là loài động vật thông minh hành xử một cách ngu dại.

Man is a clever animal who behaves like an imbecile.

Albert Schweitzer

 61 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

Kẻ ngu dốt cho là mình thông thái, nhưng người thông thái thì biết mình là ngu dốt.

William Shakespeare

 168 người thích    thích danh ngôn Thích    

~*~

Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn.

I would rather have five energetic and competent enemies than one fool friend.

Edward Bulwer Lytton

 105 người thích    thích danh ngôn Thích  

Đăng nhận xét

 
Top